Międzynarodowy  w Dzień Głuchego
w naszym ośrodku

wrzesień 2001