05 i 06 kwiecień 2017 odbyły się egzaminy języka migowego SJM I stopnia.