Wspólne robienie Jesiennych Stroików na świetlicy 06.10.2015