Jubileusz 60 lecia Koła PZG
Inowrocław
październik 2008