Kurs Języka Migowego
Studenci Akademii Bydgoskiej
wrzesień 2003