Informacje o letnim, wyjazdowym warsztacie PJM – poziom A1