Początek Pracy Pani Małgorzaty Strąk-Tłumacz Języka Migowego - spotkanie świetlicowe

lipiec 2011