Była wycieczka rowerowa z Wisły do Barbarki udana i wesoło.