23 listopada 2017 We wtorek na zajęciach królowały pieczone jabłka.