Zajęcia Plastyczne - Stroiki Noworoczne
Grudzień 2017