Skład  zarządu we Włocławku

Prezes Koła: Renata Wierzba
I v-ce prezes: Elżbieta Wegner
II v-ce prezes: Marek Zając
Skarbnik: Gołaszewska Genowefa
Sekretarz: Małgorzata Strąk
Członek: Robert Szymański
Członek: Ziółkowska Eliza
Członek: Studziński Piotr
Z-ca członka: Wójcik Piotr
Z-ca członka: Jakubowska Grażyna

Tłumaczem Języka Migowego: Małgorzata Strąk