Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Założyliśmy kolejne wykładziny w biurze Karoliny. Dzięki za pracę społeczną wykładziny zakładali P.Borowski oraz M.Potrzebowski, a K.Cyrankiewicz i G.Nowakowski montowali szafy. Oraz wcześniej firma założyła nowe wykładziny na korytarzu.