Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Biblioteka Kraków w ramach projektu „Ciżemkowe czytanki - słuchaj
on-line z Biblioteką Kraków” dofinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” przygotowała serię
filmów wraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Na kanale YouTube Biblioteki Kraków 
YouTube KLIKNIJ TUTAJFacebooku
można obejrzeć serię filmów, w których znani aktorzy czytają fragmenty
książek nagrodzonych i nominowanych w konkursie literackim Żółtej
Ciżemki. Nagroda jest przyznawana co roku przez Bibliotekę Kraków
autorom najpiękniejszej i najbardziej wartościowej książki dla dzieci i
młodzieży.

Wyprodukowany przez nas cykl filmowy powstawał w kilku filiach
Biblioteki Kraków. W nagraniach uczestniczyli aktorzy: Anna Polony,
Dorota Segda, Radosław Krzyżowski, Katarzyna Zawiślak-Dolny i Paweł
Kumięga.

Przygotowana została również elektroniczna wystawa prezentująca
dotychczasowe cztery edycje nagrody Żółtej Ciżemki – jej laureatów,
pisarzy oraz ilustratorów, a także nominowane książki.

Adresatami projektu są dzieci, młodzież, rodzice, bibliotekarze,
nauczyciele, animatorzy, pracownicy naukowi, studenci. Celem
przedsięwzięcia jest upowszechnianie i promowanie dziedzictwa
kulturowego, popularyzowanie wartościowej współczesnej literatury i
wydawnictw o wysokich walorach artystycznych, rozwijanie wrażliwości i
empatii poprzez głośne czytanie literatury.

Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Informację o projekcie
można przesłać do instytucji i podmiotów, z którymi Państwo
współpracujecie, a także zamieścić na Państwa stronie internetowej i
Facebooku. 
Materiały dostępne pod adresem:
BIBLIOTEKA KRAKÓW KLIKNIJ TUTAJ

Łączę wyrazy szacunku,
Paulina Knapik-Lizak

Kierownik Działu Metodycznego i Projektów
Biblioteki Kraków
tel. 789 449 908

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Biblioteka Kraków Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. W
sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@biblioteka.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązywania i
prowadzenia komunikacji oraz udzielania wyjaśnień w zakresie obsługi
bieżących spraw związanych ze statutową działalnością naszej Biblioteki.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Bibliotekę
Kraków, w szczególności przysługujących osobom prawach może Pani/Pan
znaleźć na naszej stronie BIP w zakładce: Informacje o
jednostce/Przetwarzanie danych osobowych:
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=579&mmi=15234

Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata
i może zawierać informacje w całości lub w części poufne i/lub objęte
ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeśli otrzymali Państwo
niniejszą wiadomość omyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza
wiadomość nie jest do Państwa kierowana, prosimy o niezwłoczne
poinformowanie o tym fakcie nadawcy oraz usunięcie wiadomości wraz ze
wszystkim załącznikami z Państwa systemu. Jakiekolwiek przeglądanie,
przesyłanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości przez osobę lub podmiot niebędący jej
zamierzonym adresatem jest zabronione i może powodować odpowiedzialność
cywilną i karną. Biblioteka Kraków nie jest odpowiedzialna za
jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które
mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji oraz nie bierze
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wirusamikomputerowymi przetransmitowanym w tej wiadomości.