Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Centralna uroczystość w Bydgoszczy

Z okazji XXIII Międzynarodowego Dnia Głuchego w Bydgoszczy odbyła się centralnauroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele władz województwa i miasta oraz członkowie PZG i bydgoskiego oddziału tej organizacji. Prezes związku Zdzisław Bielonko w wystąpieniu podkreśli znaczenie pomocy państwa dla inwalidów, mówił też o potrzebie zapewnienia im lepszych aparatów słuchowych, poradni i szkół dla dzieci niedosłyszących, ważniejszych programów telewizyjnych z napisami.

Centralna uroczystość w Bydgoszczy była okazją do wyróżnienia, zasłużonych działaczy iczłonków PZG. Krzyże Kawalerskie Odrodzenia Polski otrzymali z rąkwiceprezydenta Tadeusza Sztolemana: Wiesław Kurow, Stanisław Witek, Mieczysław Grajek, Stanisław Kamiński. Złote Krzyże Zasługi – Mieczysław Żukowski i Stefan Chrószcz. Siedem osób udekorowane Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi. Wręczono także odznaki „ Za wzorowa pracę w służbie zdrowia”, „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy”. Medale pamiątkowe z okazji XXXV-lecia oraz srebrne odznaki PZG.


29 września 1980r
Źródło: DZIENNIK WIECZORNY