Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Projekt i praca dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych!!!

“ Nowe kwalifikacje - lepsza praca!”
Okres realizacji: 01.09.2016 do 31.05.2017
Projekt dla 40 osób niepełnosprawnych w tym 30 kobiet w wieku 15-29 lat, bezrobotnych, zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
- Diagnozę kompetencji - Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (40 os. w tym 30kobiet)- 40 UPx12 godz/os. - 3 spotkania po 4 godziny.
- Kompleksowy program motywacyjno-aktywizujący (40 os. w tym 30kobiet);
(zakres wsparcia: Indywidualne poradnictwo zawodowe (40 UPx2godz/os.); Grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej 4 gr x10 godz.; Grupowe warsztaty motywacyjne- 4 gr.x10 os. x 10 godz./gr.; Indywidualny caoching - 15os. x10godz./os.)
- Szkolenia zawodowe (20 UP w tym 15 kobiet )- kursy zawodowe zakończone egzaminami zewnętrznymi i nabyciem certyfikatu potwierdzającego nabycie danej umiejętności.
- Staże zawodowe dla 30 UP - świadczenia: staże 3 miesięczne 1750 zł/miesiąc - 35godz/tydz. 7 godzin/dzień; zwrot kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu.
- Pośrednictwo pracy 40osób - 8godz/UP.

Ponadto uczestnikom przysługuje:
- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz kurs zawodowy
- Stypendium szkoleniowe 6.65 zł netto za godzinę kursu szkoleniowego
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów.

Biuro projektu:
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski
ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2
85-225 Bydgoszcz
tel: 52 3448610
e-mail: bdi@bdi-europejczyk.com.pl