Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
6 marca 2018r. ,godzinie 16:00

Sali konferencyjnej ,Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. K. Szymanowskiego 3

Polski Związek Głuchych w Bydgoszczy brał udział
III Bydgoskim Forum Inicjatyw Pozarządowych