Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
W ramach uroczystych obchodów jubileuszu 70-lecia PZG w Inowrocławiu Zarząd Koła przygotował Akademię w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Imprezę zaplanowanio na godzinę 16:00. W trakcie uroczystości nastąpiło nadanie i poświęcenie sztandaru Koła w Inowrocławiu oraz jego symboliczne przekazanie na ręce Zarządu. Następnie zostały wręczone seniorom specjalne odznaczenia za długoletnie członkostwo. Odznaczenia te otrzymali kolejno: Muszyńska Barbara, Podolska Teresa, Wolski Henryk, Walczak Jan , Walczak Jadwiga, Oliwskowski Jerzy. Następnie w podziękowaniu za aktywną pracę społeczną i wkład w pielęgnowanie kultury Głuchych wręczono Prezesom kolejnych kadencji wykonanie na szkle tablice pamiątkowe. Podziękowania otrzymali prezesi: Krystyna Lewicka, Piotr Muszuński, Władysław Podolski, Piotr Stawicki, Marian Baranowski. Wręczono nagrody dla czynnie dzałających społeczników, którzy poświącają czas przy realizacji różnych projektów. Szczególne podziękowania i wyróżnienia złożono na ręce Pana Eugeniusza Lewickiego, Władysława Podolskiego i Wojciecha Majchrzak oraz Marka Uszko. Ponadto wyróżnienia za chętne wykonywanie prac porządkowych otrzymali: Izabela Jakubowska, Krystyna Lewicka, Uszko Małgorzata, Agnieszka Malec, Mariusz Malec, Andrzej Urbański. Akademia była również okazją do podziękowania osobom reprezentującym władze lokalne, które udzielały wsparcia naszej organizacji. W podziękowaniu wręczono prace wykonanie przez naszych członków. Na zakończenie części oficjalnej dyrektor PCPR wraz z vice starostą Mirosławą Kucol wręczyli nagrody i dylpomy zwycięzcom konkursu fotograficznego „Wspomnienie”. Wręczyli również puchary, dyplomy i nagrody zwycięzcom turnieju Darta o puchar Starosty Inowrocławskiego w kategorii kobiet i mężczyzn. Program Akademii uatrakcyjniały przygotowane prezentacje multimedialne związane z tematyką Głuchych. Zwięczeniem Akademii był tort jubileuszowy. 
Po zakończonej Akademii uczestnicy udali się do sali biesiadnej „As” na Bal Jubileuszowy. Realizacja obchodów Jubileuszu sfinansowana ze środków PFRON