Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 

Konferencja - "Osoba Niepełnosprawna w zatrudnieniu"

W dniu 04 września o godzinie 10:00 odbyło się konferencja przy Wyższym Szkoły gospodarki w Bydgoszczy.

 

Punkty konsultacyjne:

- Państwowa Inspekcja Pracy

- Polski Związek Niewidomych

- Polski Związek Głuchych

- PRFON

- POPON

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskie

- ZUS