Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
19 kwietnia 2018r. Uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez zespół szkół nr 7. w Bydgoszczy. Konferencja była na temat: Funkcjonowanie ucznia z niesłuchem oraz zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego CAPD w szkole. Nowoczesne metody diagnozy,leczenie i terapii.
Było wielu specjalistów zajmujących się dziećmi z uszkodzonym słuchem. Również my jako przedstawiciele Oddział Kujawsko- Pomorskiego PZG opowiedzieliśmy o kulturze Głuchych.