Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Kursy języka migowego
Zgodnie  z podpisaną 12 września 2011 r.  przez Prezydenta RP Ustawą o  języku  migowym  i  innych  środkach  wspierania komunikowania  się,  instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych. Ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2012 r. W związku z tym wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy.