Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Rajmund Kalina 1924r - 2001r

19 listopada po długiej chorobowe zmarł Rajmund Kalina długoletni zasłużony działacz, Członek Honorowy PZG w Bydgoszczy.

Pan Rajmund Kalina syn Sylwestera urodził się 22.08.1924r. w Bydgoszczy i tutaj sięwychował. Do szkoły uczęszczał w Poznaniu i Wejherowie.

Pracowałprzez cały czas aż do emerytury w Bydgoskich Zakładach Rowerowych „Romet” jaki konstruktor – kreślarz.

Zmarły po wojnie był współzałożycielem Bydgoskiego Klubu Sportowego.

Wlatach 1946 – 1982 pełnił liczne funkcje społeczne w Zarządzie Koła, wZarządzie Oddziału Wojewódzkiego oraz członka Plenum Zarządu Głównego jeszczejako emeryt przez wiele lat służył młodszemu pokoleniu niesłyszących swojąwiedzą i doświadczeniem. Był bardzo aktywnym i lubianym działaczem. Jego pasjąbyła filatelistyka przez wiele lat był nie strudzonym kolekcjonerem znaczków.Czasami wspieraliśmy to Jego hobby. Było nam miło widzieć błysk w jego oczach kiedy czasami szperał w znaczkach, które mu dawaliśmy.

Zacałokształt swojej pracy zawodowej oraz działalności społecznej w PZG został uhonorowany następującymi odznaczeniami:

            1969 rok – złota odznaka honorowa PZG

                          - brązowa odznaka Polskiego Związku Filatelistycznego

            1976 rok – złoty krzyż zasługi

            1981 rok – medal za zasługi dlawojewództwa bydgoskiego

            1983 rok – Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski

            1984 rok – srebrna odznaka„Zasłużony dla Przemysłu Maszynowego”

            1985 rok – medal 40-lecia PRL

            1991 rok – Członek Honorowy PZG

Wdziałalności społecznej wyróżniał się gorliwą troską o los środowiskaNiesłyszących oraz o jego rangę w społeczeństwie. W ostatnich latach ciężka choroba położyła kres jego działalności, ale był . ..

Teraz będzie nam Go brakowało.