Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
ODDZIAŁ Kujawsko - Pomorski
Polskiego Związku Głuchych
Polski Związek Głuchych jest  Stowarzyszeniem , które powstało w 1946 r. z utworzonego i działającego do wybuchu II wojny Światowej  Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych  powstałego ze  zjednoczenia istniejącego od 1886r.

Ruchu  Społecznego Głuchoniemych.

Od 1992 r . zostaliśmy wpisani do rejestru sądowego.  Od dnia 21.08.2011r. zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Oddział Kujawsko-Pomorski polskiego Związku Głuchych. Działalnością Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych jest teren Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na  którym  zamieszkuje około 6 tys. osób głuchoniemych  i z wadą słuchu

W swojej strukturze Oddział  posiada Terenowe Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku w których prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób dorosłych oraz  placówki zajmujące się rehabilitacją dzieci i młodzieży z wadą słuchu, którymi są  Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu NZOZ w Bydgoszczy i Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Toruniu .

 

Celem Związku jest zrzeszanie osób głuchoniemych, niesłyszących dla  udzielania  im  pomocy  w sprawach  życiowych.  Prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób głuchoniemych i niesłyszących do życia społecznego i zawodowego, ochrony praw i interesów głuchych.  Organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej oraz prowadzenie własnych form rekreacji.