Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 

Dobrą Nowinę można obwieścić również w języku migowym. . .


NASZA CICHA MODLITWA

Wpamięci mam ciągle niezwykły czas ostatnich świąt Bożego Narodzenia – wigilijnąwieczerzę, życzenia opłatkowe, kolędowanie .. . Gromadziliśmy się przed symboliczną,betlejemską szopką. Te głębokie, świąteczne przeżycia stały się równieżudziałem wspólnoty zgromadzonej przy Duszpasterstwie Osób Głuchych, działającymod trzech lat przy parafii pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy( osiedle FORDON).

 

NaszeDuszpasterstwo tworzą osoby głuche z dzielnicy Fordon, a także z szeregumiejscowości: Osielska, Niemcza, Żołędowa, Strzelec Górnych i Strzelec Dolnychoraz z graniczących z diecezją bydgoską miejscowości diecezji toruńskiej i pelplińskiej. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca dorośli gromadzą się na Mszy świętej, sprawowanej w języku migowym, o godz.15 w kaplicy parafialnej (od tegoroku o godz. 13). Przeżyciu liturgicznemu towarzyszy zawsze nieoficjalne,„swobodne” spotkanie w Domu Parafialnym. Dzięki posłudze sakramentalnej (sakrament spowiedzi i Eucharystia w języku migowym) głusi mogli razem zewspólnotą parafialną przeżywać świąteczny czas. Od początku roku akademickiego2004/2005 we Mszy św. Dla naszego środowiska uczestniczą klerycy z WyższegoSeminarium Dochowanego w Bydgoszczy. W ten sposób pogłębiają oni znajomośćjęzyka migowego, szczególnie z zakresu liturgii.


DZIECI,MŁODZIEŻ,STUDENCI


Duszpasterstwo Osób Głuchych obejmuje również opieką dzieci i młodzież z OśrodkaSzkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Fordonie. Dzięki serdecznej współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym,podopieczni wraz z wychowawcami i katechetami każdej niedzieli mogąuczestniczyć we Mszy Świętej z udziałem dzieci z parafii (godz. 11:30). Jestona oczywiście tłumaczona na języku migowy. W ośrodku rozwinęła się duszpasterska posługa sakramentalna dla dzieci i młodzieży, obejmującasakrament pokuty oraz przygotowanie do I Komunii Świętej i bierzmowania. Wramach rekolekcji wielkopostnych dla starszej grupy wiekowej organizowane sąwyjazdy do sanktuarium maryjnego w Licheniu.

Rozwijającesię w Fordonie  Duszpasterstwo Osób Głuchych cieszy się coraz większym zainteresowaniem i życzliwością lokalnego środowiska. Owocuje to m.in. trwającymi od dwóch lat spotkaniamisympatyków  języka migowego, gromadzącym i głównie studentów.

Wszystkim,którzy do tej pory wspierali duchowo nasze Duszpasterstwo – z serca dziękuję! Bóg zapłać!


KS. Dariusz Wesołek

Diecezjalny duszpaszterz osób głuchych