Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Redakcja Świat Ciszy
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa

Młody aktyw w PZG w Bydgoszczy

Podczas ubiegłorocznych wyborów w Kole PZG w Bydgoszczy starsidziałacze -  społecznicy przekazali„pałeczkę” młodym. Wprawdzie młody zarząd koła niejednokrotnie korzysta z rad idoświadczeń starszych działaczy, ale czasy mamy trudniejsze i nie jest łatwosprostać nowym wyzwaniom.

W miniony okresie Zarząd Koła w Bydgoszczy za swoje środki zakupił doświetlicy i innych pomieszczeń żarówki energooszczędne oraz nowe firany, ażmiło zrobiło się w tych salach. Obecnie cieszymy się kolejnym odnowionympomieszczeniem. Jest to pokój pamięci oraz jednocześnie pokój konferencyjno –wykładowy.

Prezes Koła – Adam Kraska zmobilizował pozostałych członków Zarządu:Ronalda Frelichowskiego, Cezarego Talagę, Mirosławę Ramion, Katarzynę Kraska,Ryszarda Bieleckiego, Krzysztofa Sempioło do pracy. Sami  pojęli się odnowienia Sali, pomalowali staremeble, wymyli brudne ściany. Panie poczyściły mocno zakurzone puchary,proporczyki i wszystkie inne pamiątki. Oprócz kilku popołudni poświęcili swojąwolną sobotę Najbardziej budujący jest fakt , że sami nie szczędząc sił iswojego czasu zrobili to dla nas wszystkich, ale najważniejsze jest to że samipoczuli się gospodarzami Ośrodka. Myślę, że to nie jest koniec poczynań młodychdziałaczy, a zadowolenie i satysfakcja z tego rodzaju działań przyniesiejeszcze wiele korzyści Ośrodkowi i środowisku niesłyszących w Bydgoszczy.