Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Ryszard Wiśniewski 1942 - 2005
        W dniu 16 kwietnia po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł Ryszard Wiśniewski długoletni zasłużony działacz PZG w Bydgoszczy.
Odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Głuchych.
Pan Ryszard Wiśniewski urodził się 23.11.1942r. w Chełmży i tam się wychował. Do szkoły dla niesłyszących uczęszczał w Ostromecku i Wejherowie. Ukończył również Technikum Budowlane w Bydgoszczy.
Pracował przez cały czas w Spółce „Term-Projekt” był z zawodu projektantem.
Od 1965r. – 1978r. był aktywnym koszykarzem klubu sportowego, przez wiele lat prowadził kółko fotograficzne przy naszym Dom Kultury „Sygnały”, od 1974r. – 1976r. był v-ce prezesem Zarządu Koła PZG, od 1985r. do chwili obecnej pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Od 1990r. pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału PZG. Jeszcze w lutym uśmiechnięty pełen optymizmu razem z innymi członkami Komisji przeprowadził kontrolę w naszym Oddziale.
Przez wiele lat służył młodszemu pokoleniu niesłyszących swoją wiedzą i doświadczeniem. Był bardzo aktywnym i lubianym działaczem.
Będzie nam Go bardzo brakowało.