Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Spotkanie po latach

W związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 55-leciadziałalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieżySłabosłyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy,Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZG na czele z prezesem WładysławemPodolskim oraz dyrekcją Ośrodka postanowili zorganizować zjazd wychowanków tegoOśrodka. Nie ukrywam, że początkowo mieliśmy obawy, czy spotkanie dojdzie doskutku. Obawialiśmy się zbyt małej frekwencji, gdyż, jak wiadomo, absolwenciporozjeżdżali się nie tylko po Polsce, ale również i po świeci, wszystkimprzybyło lat, a i taki zjazd to również uszczerbek w budżecie domowym.

Jaki się potem okazało, nasze obawy były bezpodstawne, a nasz nowyOśrodek zbyt mały, aby pomieścić wszystkich chętnych. Z przykrością musieliśmyodmówić udziału wielu chętnymi, którzy w ostatniej chwili zdecydowali się nauczestnictwo w imprezie. Przygotowania do zjazdu trwały od stycznia br.Zawiadomienia o zjeździe rozesłano do wszystkich Oddziałów PZG z prośbą opowiadomienie podległych placówek. podane informację na łamach „Świata Ciszy”,ponadto jak zwykle niezawodna okazałą się „ poczta koleżeńska”. Oficjalnieudział w zjeździe zapowiedziało ponad 100 osób z całej Polski oraz za granicy,dwa razy tyle przybyło bez uprzedzenia. Bydgoski Ośrodek Szkolno-Wychowawczydla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej po wojnie w latach 1947-1990 mieścił się wbudynkach pałacowych w Ostromęcku k. Bydgoszcz, następnie przez trzy latazajmował pomieszczenia po byłym hotelu robotniczym przy ul. Glinki 144, byostatecznie w 1993r. przenieść się do nowobudowanego gmachu wBydgoszczy-Fordonie przy ul. Akademickiej 3. W obecnej siedzibie postanowionozorganizować zjazd wychowanków i absolwentów Ośrodka. Organizatorzy zadbali oto, aby uczestnicy dobrze się czuli w naszej szkole. Gościom zapewniono noclegii wyżywienie. Zorganizowano wyjazd autokarowy do pierwszej siedziby Ośrodka, doPałacu w Ostromecku. Tutaj muszę zauważyć, że zdecydowana większość uczestnikówzjazdu to uczniowie i absolwenci z Ostromecka. Ze względu na prace remontowepałac jest obecnie w ogóle niedostępny, ale na naszą osobistą prośbęumożliwiono nam wejście do środka. Wychowankowie wszystkich roczników zniezwykłym rozrzewnieniem przekraczali po latach dawne progi szkolne. Historiępałacu ostromeckiego oraz szkoły przypomniał wszystkim emerytowany kierownikinternatu, pan Józef Raszeja, mieszkający do dzisiaj w Ostromecku. Pan Józefoprowadził wszystkich również po przepięknym parku, zaprowadziło miejscowegokościółka oraz na cmentarz, gdzie złożono wiązankę kwiatów na grobie byłegodyrektora szkoły śp. Stanisława Skrzecz. Wzruszające były wspomnienia dobrzeznanych miejsc i wydarzeń z przeszłości. W Ostromecku warunki lokalowe isanitarne były fatalne, ale atmosfera tej szkoły budziła wielki sentyment wśródwychowanków. Po powrocie z Ostromecka i smacznym obiedzie zorganizowanouroczyste spotkanie z obecną dyrekcją Ośrodka oraz z byłymi nauczycielami.Wszystkich zebranych serdecznie powitał w imieniu organizatorów Prezes OddziałuKujawsko-Pomorskiego PZG w Bydgoszczy, Władysław Podolski. Prezes podziękowałrównież serdecznie byłym nauczycielom, którzy przybyli spotkać się ze swoimiwychowankami. Historię obecnej placówki, której w przyszłym roku minie 10 latdziałalności, przedstawił obecny Dyrektor Ośrodka mgr Ryszard Bielecki.Dyrektor pięknie mówił o historii nowej placówki, o jej patronie GeneraleStanisławie Maczku, o warunkach nauki w obecnej szkole, o jej osiągnięciach iplanach na przyszłość. Wiele ciepłych i miłych słów o szkole i jej absolwentachpowiedział były dyrektor tej placówki, pan Józef Dębowski. Po okolicznościowychwystąpieniach Prezesa Oddziału PZG oraz dyrektorów zaproszeni  goście złożyli na ręce obecnego Dyrektorajubileuszowe gratulacje i wyrazy uznania dla osiągnięć placówki w minionymokresie oraz przekazali życzenia dalszych długich i owocnych lat działalnościOśrodka. Od wszystkich gości zjazdu wręczono dyrektorowi bukiet kwiatów orazupominek dla szkoły – piękną paterę. Ponadto absolwenci z lat 1948-1958 państwoTeresa i Zdzisław Zielińscy ze Szczecina, Małgorzata i Edmund Kalinowie zBydgoszczy, Barbara i Piotr Grzegorscy z Inowrocławia, pani Zofia Iskra zeSzczecina oraz pan Mirosław Gerke z Bydgoszczy ufundowali piękny obrazprzedstawiający pierwszą siedzibę Ośrodka, to jest Pałac w Ostromecku autorstwapana Zdzisława Zielińskiego, z następującą dedykacją: „Wszystko, co należy doczłowieka, posiada pieczęć czasu. 55 lat istnienia szkoły to pieczęć wyjątkowa,niech ten obraz będzie jej trwałym śladem”. Dyrektor Ośrodka serdeczniepodziękował za upominki i zapewnił, że obraz będzie umieszczony w wizytowymmiejscu obecnej szkoły. Następnie głos zabrali uczestniczyli w takiejuroczystości. Wiele wzruszeń było podczas spotkania z byłymi nauczycielami;pięknie powiedział jeden z nich: „Każdego roku, kiedy grupa niesłyszącychopuszczała Ośrodek, wychowawcy stawiali sobie pytanie, co dalej? Czy sobieporadzą?” Dzisiaj widząc taką grupę wychowanków uśmiechniętych i zadowolonychmogą być spokojni o ich los. Poradzili sobie. Po zakończeniu części oficjalnejzaczęły się prawdziwe spotkania po latach. Rozpoznawanie znajomych, powitania,uściski, łzy wzruszenia.

Ostatnim akcentem jubileuszowego zjazdu była kolacja przy świecach imuzyce. Był szampański toast, a rozmowom nie było końca. Tancerzy niebrakowało, wszyscy wspaniale bawili się do białego rana. Następnego dnia pośniadaniu rozpoczęły się pożegnania. Wszyscy dziękowali i podkreślali, że zjazdbył bardzo udany. Uczestnicy prosili o następnie takie spotkanie za 5 lat iobiecali, że się na nim pojawią. Korzystając z okazji serdecznie dziękuję panudyrektorowi Ryszardowi Bieleckiemu, pracownikom Ośrodka Szkolno-Wychowawczegoraz pracownikom PZG w Bydgoszczy za przygotowanie zjazdu.

Panom: prezesowi OW PZG Władysławowi Podolskiemu oraz działaczowiEdmundowi Kalinie dziękuję za osobiste zaangażowanie w organizację zjazdu i wjego obsługę.


Maria Orzech


VI, VII 2002

Źródło: Świat Ciszy