Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
27 listopada 2019 roku zostaliśmy zaproszeni przez studentów programu
wymiany międzynarodowej Erasmus na spotkanie, które odbyło się na
terenie kampusu studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Poznaliśmy studentów z wielu krajów: Niemcy, Iran, Dania, Wielka
Brytania, Turcja, USA, Kanada. Opowiadaliśmy o Kulturze Głuchych, a
także uczyliśmy polskiego języka migowego. Studenci byli bardzo zdolni. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się.