Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Tłumacz języka migowego online 
Informujemy, że w celu ułatwienia komunikacji osobom niesłyszącym w Bibliotece Głównej Uniwersytetu uruchomiona została usługa zdalnego Tłumacza Języka Migowego.
Tłumacz języka migowego online posługuje się PJM (Polskim Językiem Migowym) i SJM (Systemem Językowo-Migowym) i tłumaczy rozmowę w czasie rzeczywistym pomiędzy słyszącym pracownikiem Uczelni, a niesłyszącym studentem. Osoby niesłyszące mają możliwość skorzystania bezpłatnie z usługi w dniach od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:30 do 16:00. 
Informujemy, że istnieje miesięczny limit do wykonywania połączeń. W przypadku jego wyczerpania na stronie internetowej www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl pojawi się komunikat o niemożliwości korzystania z usługi.