Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
W świecie ciszy...

        Wychodząc z kościoła po niedzielnej Mszy Św. Dla dzieci o godz. 10:30 możemy spotkać małe grupki uśmiechniętych ludzi młodych i starszych, którzygromadząc się przy kaplicy Świętego Krzyża oczekują na spotkanie duszpasterstwagłuchych.  W każdą niedzielę o godz.11:30 odprawiana jest Msza św. Dla ludzi głuchoniemych z terenu naszego miasta.

Historia duszpasterstwa  głuchychw naszej parafii sięga roku 1990, kiedy to przeniesiono je z parafii farnej.Ks. Prałat Jerzy Gołębiewski wyraził zgodę na spotkania w ramach tegoduszpasterstwa, powierzając opiekę nad nową wspólnotą ks. Stanisławowi Bezlerowi.  Ks. Posługiwał wspólnocieprzez sześć kolejnych lat, w ostatnim roku dojeżdżając ze swojej nowej placówkiw Fordonie. W 1996 roku proboszczem parafii został mianowany ks. KanonikBronisław Kaczmarek, który wielką troską otoczył istniejące duszpasterstwo . Wtym samym roku opiekunem wspólnoty został ks. Mirosław Jasinski, pełniąc swojąposługę przez dwa lata, by 1998 roku przekazać troskę nad głuchoniemymi ks.Jakubowi Dębcowi. Obecnie od 1999 roku duszpasterstwo głuchych prowadzi niżej podpisany.Cotygodniowe spotkania na Msza św. Odprawianej w języku migowym gromadzą od 35do 60 osób w różnym wieku. Przygotowaniem Mszy św. I czytaniem Pisma Świętego (oczywiście w języku migowym) zajmuje się p. Jan Piasecki, który wraz ztłumaczem p. Tomaszem Krupińskim towarzyszy kapłanowi przy ołtarzu. W ramachtego duszpasterstwa przed Bożym Narodzeniem w Oddziale Wojewódzkim ZwiązkuGłuchych przy ul. Bernardyńskiej odbywa się spotkanie opłatkowe. Prezentująckrótko historię tego duszpasterstwa pragniemy ukazać różnorodność grupistniejących, spotykających i modlących się w naszej wspólnocie parafialnej. 


Ks. Jarosław Antkowiak

Od red. : Okazuje się, że początek duszpasterstwa głuchoniemych wnaszej parafii datuje się na lata dwudzieste ubiegłego wieku. Tak opisywanejest bowiem to duszpasterstwo w „Kalendarzu Duszpasterskim parafii św. Trójcyna 1928 rok” (pisownia oryginalna):

KALENDARZ  DUSZPASTERSKI parafiiśw. Trójcy w Bydgoszczy na rok 1928

„Towarzystwo i Duszpasterstwo Głuchoniemych”

Patron: ks. Prof. Hanelt.

W roku 1925 Władza Duchowna powołała ks. Hanelta ówczesnego wikariuszaparafii św. Trójcy na duszpasterza głuchoniemych w Bydgoszczy, posyłając go naspecjalny kurs do zakładu w Wejherowie. Zadaniem duszpasterstwa jestzałatwianie wszelkich spraw religijnych tych tak bardzo upośledzonych istot.Raz w miesiącu zwykle w II niedzielę miesiąca oraz z okazji wielkich świątodprawia się o godz. 10-tej w kaplicy św. Florjana nabożeństwo z kazaniemmimicznem dla głuchoniemych. Na nabożeństwa te przybywają również głuchoniemi zPomorza i z dalszych stron Wielkopolski, gdyż nabożeństwa takie odbywają sięoprócz w Bydgoszczy tylko w Poznaniu i Wejherowie w zakładach dlagłuchoniemych. W październiku każdego roku odbywa się zjazd dorosłychgłuchoniemych połączony z nabożeństwem i różnemi  urozmaiceniami dla głuchoniemych. Zjazdostatni dnia 2 października 1927 ściągnął 200 głuchoniemych, w tem delegatów zcałej Polski Zachodniej. Pod patronatem ks. Hanelta istnieje i rozwija siępomyślnie Towarzystwo Polsko-Katolickich Głuchoniemych.  Posiada ono własny sztandar i kasępośmiertną. Ostatnio utworzył się także oddział sportowy głuchoniemych. Próczzjazdu dorocznego w dniu poświęcenia sztandaru urządza towarzystwo piękneobchody gwiazdkowe oraz wycieczki. Zebrania miesięczne odbywają się w dniunabożeństwa po południu w lokalu p. Jarnata ul. Jana Kazimierza.

Wdzięczność z jaką głuchoniemi odnoszą się do tych,którzy rozumiejąc ich dolę, starają się ją im jak najwięcej osłodzić, zachęcawszystkich do jak najgorliwszego popierania tej gałęzi duszpasterstwakatolickiego. Do zarządu stowarzyszenia należą; Sikora Kazimierz – prezes,Kalina-II.prezes, Konakowski – sekretarz, Krzywdziński – Skarbnik


Bydgoszcz, grudzień 2001

źródło: MIESIĘCZNIK KOŚCIELNY