Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
Dnia 5.07.2015 roku w Kole Trerenowym w Inowrocławiu odbyło się Zgromadzenie Walnego Zebrania. Został wybrany nowy zarząd Koła. Przedstawicielem był członek Oddziału Wojewódzkiego Pan Piotr Borowski. W skaład nowego zarządu weszli:

Prezes – Baranowski Marian
V-ce Prezes – Malec Agnieszka
V- ce prezes - Urbański Andrzej
Skarbnik – Skrzypek Robert
Członek - Szary Katarzyna
Członek - Jakubowska Izabela
Członek - Malec Mariusz