Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
22 października 2016r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Głuchego. Trzeba wspomnieć, iż były one zorganizowane po raz drugi. Pierwszy raz były w Inowrocławiu w 2014r. Uroczystość miała miejsce w Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 im. Generała Maczka w Bydgoszczy dzięki uprzejmości Dyrektora w/w Ośrodka Ryszarda Bieleckiego. W Akademii uczestniczyło ponad 120 osób z województwa kujawsko – pomorskiego. Wśród zaproszonych gości byli m. inn.: Zastępca Prezydenta Bydgoszczy p. Mirosław Kozłowicz, Zastępca Prezydenta Torunia p. Andrzej Rakowicz, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy p. Krzysztofa Kranz, Przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych p. Radosław Ciechański, Dyrektor OSW nr 2 p. Ryszard Bielecki i Wicedyrektor p. Beata Dziaszyk, honorowi członkowie PZG p. Krystyna Oszubska i p. Władysław Podolski.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu narodowego oraz przemową Prezesa Oddziału Kujawsko – Pomorskiego p. Piotra Borowskiego, który powitał zaproszonych gości oraz złożył życzenia całej społeczności osób głuchych i słabosłyszących zrzeszonych w Terenowych Kołach PZG w: Bydgoszczy, Toruniu, 
Inowrocławiu, Grudziądzu i Włocławku. 
Następnie Kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, działająca w imieniu Zarządu Głównego PZG w Warszawie p. Bożena Borowska wręczyła odznaczenia dla zasłużonych członków: Sławomirowi Gutowskiemu, Robertowi Skrzypek, Romanowi Podolskiemu i Piotrowi Borowskiemu. Ponadto w uznaniu za zasługi w 26 letnim okresie sprawowania funkcji Prezesa Koła terenowego w Inowrocławiu Panu Władysławowi Podolskiemu nadana została godność Honorowego 
Prezesa tego Koła. 
Kolejnymi nagrodzonymi za pracę na rzecz PZG zostali Agata i Marek Potrzebowscy, którym Prezes Oddziału p. Piotr Borowski w uznaniu za pracę przy prowadzeniu strony internetowej wręczył nagrody rzeczowe. A następnie na ręce Prezesów Kół wręczył okolicznościowe upominki, które są prezentami z okazji Święta Głuchych dla wszystkich członków w poszczególnych Kołach. Kwiaty i ciepłe słowa podziękowań za pracę na rzecz głuchych skierował Prezes Piotr Borowski do Kierownika Ośrodka p. Bożeny Borowskiej, Pani Prawnik Justyny Komowskiej oraz pracowników biura. 
Przybyli goście złożyli członkom Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PZG życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego. 
Nawiązując do kampanii społecznej z 25 września 2016r. „Polska Zamienia się w Słuch” promowanej przez Zarząd Główny PZG we współpracy z agencją reklamową Change z Warszawy został wyświetlony spot reklamowy z nagraniami pozdrowień dla głuchych od Sławnych Ludzie w języku migowym.
Uroczystość uświetnił występ pantomimiczny członków
 Koła Terenowego PZG w 
Bydgoszczy: Magdaleny Moczulskiej, Zuzanny Borowskiej i Kamila Wojtysiaka oraz występ Mateusza Borowskiego. Po akademii wszyscy spotkali się przy kawie i torcie.
Następnie o godz. 20.00 rozpoczęła się całonocna zabawa taneczna w restauracji Zatoka. Wszyscy uczestnicy zabawy bawili się dobrze, oprócz tańców i poczęstunku były liczne konkursy, w których można było zdobyć atrakcyjne nagrody.