Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 

Skład zarządu w Grudziądziu

2015 - 2020

Prezes: Gutowski Sławomir
Vice prezes: Kerner Aleksander
2 Vice prezes: Empel Robert
Sekretarz: Anna Kowalska
Skarbnik: Bugajska Iwona
Członek: Khan Anna
Członek: Lewandowski Piotr
Z-ca członka: Kerner Dorota

Z-ca członka: Lewandowska Bożena