Ochrona danych osobowych zgodna z RODO
 
11 czerwca 2016 odbył się X zjazd Delegatów Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZG w Bydgoszczy. Wybraliśmy nowego Prezesa, sekretarza oraz członków na Oddział Wojewódzki w 
latach 2016 - 2021.
Oto wyniki lista zarządu OW:

1/. Prezes - Piotr Borowski
2/. Vice-prezes - Bożena Borowska
3/. Vice-prezes - Sławomir Gutowski
4/. Vice-Prezes - Robert Srzypek
5/. Sekretarz - Małgorzata Frączek
6/. Członek - Beata Kryńska
7/. Członek - Aleksander Kerner
8/. Członek - Marian Baranowski
9/. Członek - Renata Wierzba
10/. Z-ca członka - Marek Potrzebowski
11/. Z-ca członka - Dorota Śledź
PREZES ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI - 
BOROWSKI PIOTR